EU projekt - „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti u poslovanje tvrtke Log Adria d.o.o.“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Log Adria d.o.o. sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 26.10.2018. godine stupio na snagu a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti u poslovanje tvrtke Log Adria d.o.o.“, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Opći cilj projekta je: Doprinos poboljšanom razvoju i rastu malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.

Projekt rješava dva temeljna problema poslovanja Prijavitelja: nedovoljnu preglednost pri upravljanju poslovnim procesima i informacijama te nedovoljnu konkurentnost na inozemnom tržištu. Provedba aktivnosti projekta će doprinijeti ostvarenju specifičnog cilja projekta: povećanje konkurentnosti tvrtke na postojećim i novim inozemnim tržištima.

Svrha ovog projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke Log Adria d.o.o. na postojećim i novim ciljanim inozemnim tržištima uvođenjem integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti (ISO 9001 i ISO 27001).

Rezultat provedenih aktivnosti bit će unaprijeđeni poslovni procesi i informacijska sigurnost poslovanja tvrtke Log Adria d.o.o..

Ukupna vrijednost projekta: 120.200,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 100.968,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 01.10.2018. do 30.06.2019.
Kontakt osoba: Davor Vučetić, davor@log-adria.com

https://strukturnifondovi.hr/
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/